Buyuk faylasuf Suqrotning hikmatli so'zlari
Buyuk faylasuf Suqrotning hikmatli so'zlari
Suqrotning aforizm va hikmatli gaplari

1.Huzur-halovatning quli bo’lib qolgan kishi tanasini ham, ruhiyatini ham majruh qilib qo’yadi.

2.Oz narsaga qanoat qilgan inson donishmanddir. Negaki, bu qanoat uning ma’naviy boy ekanligini ko’rsatadi.

3. Go’zallik – hukmronligi tez o’tib ketadigan qirolichadir!

4. Kiyinishda oliftalikka bormay, nafis yurishga harakat qiling. Kamtarlik – ko’rk, isrofgarchilik esa o’ziga bino qo’yish belgisidir!

5. O’zini dono deb bilgan ayrim kimsalar johil va nodon ekanliklarini fosh etganim uchun – odamlar men bilan musohabani sog’inadilar.

6. Yaratganning o’zi meni shu holatimda yaratib, kuni bo’yi, tinmay, har joyda sizlardan har biringizni gaflatdan uyg’otish, dunyodan voqif etish, tergash va poklikka chorlash uchun – bu shaharga yuborgan!

7. Ishni yaxshi boshlasang, yarmini bajardim deyaver! Arzimagan va befoyda narsalarga keragidan ortiq vaqt sarflash nodonlikdir!

8.Insonning nafsiga qul bo’lishi – nodonlik , nafsidan ustun turishi esa – donishmandlikdir.

9.Hasad – bu qalb yarasidir.

10.Biliming borligi seni aqlli qilib qo’ymaydi.

11. Sinovsiz hayot – hayot emas.

12.Yaxshilik va yomonlikni ajrata olish – haqiqiy donolikdir.

13.Odam pulga kiyim sotib olishi mumkin, lekin baxtni emas, ovqat sotib olishi mumkinu, biroq ishtahani emas, yotoq sotib olishi mumkin, ammo uyquni emas, dori sotib olishi mumkinu, ammo sog’liqni emas, qul sotib olishi mumkin, lekin do’stni emas, o’yin-kulguni sotib olishi mumkin, biroq shodlikni emas, muallimni sotib olishi mumkinu, ammo bilimni emas.

14.Ko’zingni chirt yumginda, uylan. Yaxshi xotin uchrasa, xo’p-xo’p, xotining yomon chiqsa – faylasuf bo’lasan.

15.Nima uchun Yaratuvchi bizni ikki quloq, ikki ko’z bilan yaratib, birgina til ato etgan – ko’proq ko’rib-eshitib, kamroq gapirishimiz uchun.

16.Harakat qilgan odam yo’lini topadi, harakat qilmagan bahona qidiradi.

17.Farzandlaring senga qanday muomala qilishini istasang, ota-onangga ham shunday munosabatda bo’l!

18.Puli ko’p odam emas, kam narsaga qanoat qilgan odam haqiqiy boydir.

19.Qalbni davolamay turib, tanani davolab bo’lmaydi.

20.Inson yeyish uchun yashashi emas, yashash uchu yeyishi kerak.

Ваша реакция?

Сообщения из Facebook