Texnologiya

Oshxonada ajoyib yordamchi bo’ladigan 15 ta gadjet

  • Miss Happy

5ta fantastik qurilmalar, ular smartfon haqidagi tassavurni o’zgartirib bo’lishdi

  • baterapevt

Har bir o’quv markazida kerak bo’lib qoluvchi 18 daho innovatsiya

  • Samirka

10ta eng ahmaqona “aqlli” kashfiyotlar

  • baterapevt

Oshxonada ajoyib yordamchi bo’ladigan 15 ta gadjet

  • Miss Happy

5ta fantastik qurilmalar, ular smartfon haqidagi tassavurni o’zgartirib bo’lishdi

  • baterapevt

Har bir o’quv markazida kerak bo’lib qoluvchi 18 daho innovatsiya

  • Samirka

10ta eng ahmaqona “aqlli” kashfiyotlar

  • baterapevt

Texnologiya